ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
 
Έργα
Γεωτεχνικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Κοιτασματολογική Έρευνα
Γεωλογικές Μελέτες
- Διαχείριση Υδατικών Πόρων
- Αξιοποίηση Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Τελευταία Νέα
4/8/2010
Έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης ιστοσελίδας μας
Ο πληγωμένος πλανήτης μπορεί να ανακάμψει
Στοιχεία Εικοινωνίας

P.S.G ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Σπύρου Δοντά 10
Τ.Κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ.:
210 9217366 Fax. 210 9211766
Email.
info@psgenvi.gr

Metallogenic mineral provinces and World class ore deposits in Europe

De Vos, W., Batista, M., Demetriades, A., Duris, M., Lexa, J., Lis, J., Marsina, K. & O’Connor, P.J., 2005.  Metallogenic mineral provinces and World class ore deposits in Europe.  In:  In:  R. Salminen (Chief-editor), M.J. Batista, M. Bidovec, A. Demetriades, B. De Vivo, W. De Vos, M. Duris, A. Gilucis, V. Gregorauskiene, J. Halamic, P. Heitzmann, A. Lima, G. Jordan, G. Klaver, P. Klein, J. Lis, J. Locutura, K. Marsina, A. Mazreku, P.J. O’Connor, S.Å. Olsson, R.T. Ottesen, V. Petersell, J.A. Plant, S. Reeder, I. Salpeteur, H. Sandström, U. Siewers, A. Steenfelt, & T. Tarvainen (Editors), FOREGS Geochemical Atlas of Europe, Part 1:  Background Information, Methodology and Maps.  Geological Survey of Finland, Espoo, 43-49.

URL