-
-
4/8/2010

P.S.G
-

10
.. 117 43
.:
210 9217366 Fax. 210 9211766
Email.
info@psgenvi.gr

Η P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.  ιδρθηκε στην Αθνα τον Ιολιο του 1998 (ΦΕΚ 7167/9-9-1998) απ τη μελεττρια Δρ. Πηνελπη Σταυρκη, γεωλγο-γεωχημικ-περιβαλλοντολγο, η οποα χει και τη Διεθυνσ της.   

Η P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. εναι νας ανεξρτητος ερευνητικς και μελετητικς φορας με διεπιστημονικ εξειδκευση. Η σχεδν δωδεκαετς εμπειρα της Εταιρεας περιλαμβνει τους τομες του Γεω-Περιβλλοντος, της Εφαρμοσμνης Γεωλογας, της Μεταλλευτικς ρευνας και της Αξιολγησης των Ορυκτν Πρτων Υλν. 

Η επιχειρηματικ στρατηγικ της P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. στη μεταλλευτικ ρευνα εναι η ενσχυση της αξας του κεφαλαου του επενδυτ μσω της ολοκληρωμνης παροχς υπηρεσιν απ την ανακλυψη μχρι την ανπτυξη σε κερδοφρα λειτουργοντα μεταλλεα. 

Η P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. επιδικει ενεργ την ανπτυξη μσω στρατηγικν ευκαιριν, ιδως στην παροχ επιχειρηματικν συμβουλν διαχερισης, τις επενδσεις, τις εξαγορς, τις κοινοπραξες και της ενοποησης περιουσιακν στοιχεων.  Η εταιρεα αξιολογε και επιδικει τις ευκαιρες που φρνουν συνργεια σε οποιαδποτε βισιμη επιχειρησιακ δυναττητα. 

Η διευθυντικ ομδα της P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., μετ την αξιολγηση των μελλοντικν παγκσμιων αναγκν σε στρατηγικ μταλλα, επεκτενει δυναμικ τις δραστηριτητς της στη μεταλλευτικ ρευνα και την ανπτυξη των ορυκτν πρων μχρι την αποκατσταση και το κλεσιμο του μεταλλεου, με σεβασμ στο φυσικ περιβλλον και τις ανγκες των τοπικν κοινωνιν για καλτερες συνθκες διαβωσης.     

 • Μελτες του φυσικο περιβλλοντος (αρας, νερ, δαφος, υπδαφος) σε σχση τη χρση γης και εκτμηση των επιπτσεων στο περιβλλον των διαφρων ανθρωπογενν παρεμβσεων και φυσικν φαινομνων
 • Κοιτασματολογικ ρευνα για βασικ μταλλα, χρυσ, σπνιες γαες κλπ.
 • Εφαρμοσμνες γεωχημικς ρευνες στην κοιτασματολογικ ρευνα
 • Εφαρμοσμνες γεωφυσικς ρευνες στην κοιτασματολογικ ρευνα
 • Αξιολγηση των ορυκτν πρτων υλν
 • Εκτλεση εξειδικευμνων γεωχημικν δειγματοληψιν με στχο τη μελτη του βαθμο ρπανσης εδαφν, ιζημτων και υδτων, "φυσικς" ανθρωπογενος προλευσης (π.χ. μεταλλευτικς περιοχς, ΧΑΔΑ, βιομηχανικς περιοχς, αστικς και περιαστικς περιοχς κ..)
 • Μελτες Περιβαλλοντικν Επιπτσεων (ΠΠΕ, ΜΠΕ, ΣΜΠΕ) και Ειδικς Περιβαλλοντικς Μελτες (ΕΠΜ)
 • Υδρογεωλογικς μελτες και Μελτες διαχερισης υδατικν πρων
 • Γεωτεχνικς μελτες και γενικς ρευνες για την επλυση προβλημτων που σχετζονται με το δαφος, το υπδαφος (π.χ Φργματα, ΧΥΤΑ, ΕΕΛ) και το θαλσσιο πυθμνα
 • Ανερεση πσης φσεως ορυκτο πλοτου
 • Εντοπισμς νερο και ο προσδιορισμς των ποιοτικν και ποσοτικν χαρακτηριστικν του
 • Μελτες γεωργικν εδαφν σε σχση με τον τρπο χρσης τους
 • Μελτες του υπεδφους με γεωφυσικς μεθδους, πως ο εντοπισμς θαμμνων αγωγν, αντικειμνων, αρχαιοττων κ.λ.π.
 • Υποθαλσσιες ρευνες μικρο και μεγλου βθους με γεωφυσικς μεθδους (Sub-bottom profiling) και εξειδικευμνο εξοπλισμ (echo sonar, σεισμογρφο) για την χαρτογρφηση των γεωλογικν σχηματισμν που συνρχονται στη δομ του θαλσσιου, τον εντοπισμ κοιτασμτων και διενργεια δειγματοληψιν ρομποτικ για τον εντοπισμ πιθανς ρπανσης
 • Κατρτιση σεισμολογικν μελετν και γεωλογικν μελετν στα πλασια προγραμμτων Γενικο Πολεοδομικο Σχεδιασμο
 • Επεξεργασα γεωεπιστημονικν και λλων δεδομνων
 • Σχεδιασμς και παραγωγ εκπαιδευτικο υλικο με πολυμσα

 
H
P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.και οι συνεργτες της διαθτουν τα ακλουθα πτυχα μελετν:      

  Κατηγορα Πτυχου Τξη Πτυχου  
                               Γεωτεχνικ   21 Α , Γ
  Γεωλογικ   20 Α , Β, Γ
  Περιβαλλοντικ   27 Α , Β , Γ


H
P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την ριστη επτευξη των στχων της, εναι συνδεδεμνη με Αναλυτικ Εργαστρια και χει τη δυναττητα συνεργασας με Επιστημονικ Ιδρματα τσο στην Ελλδα σο και σε διεθνς εππεδο. Αναφερμαστε σε μερικ πως: το Ινστιτοτο Γεωλογικν και Μεταλλευτικν Ερευνν (ΙΓΜΕ), OMAC Laboratories Ltd.(Ιρλανδα), ALS Laboratory (Τσεχα), το Εθνικ Μετσβιο Πολυτεχνεο (ΕΜΠ), το Πανεπιστμιο Αθηνν, τη Βρετανικ Γεωλογικ Υπηρεσα (BGS), το Imperial College of Science, Technology and Medicine του Πανεπιστημου του Λονδνου, τη Γεωλογικ Υπηρεσα του Καναδ, το Nottingham University της Αγγλας, τη WWF International, κ..

H
P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και οι συνεργτες της εργζονται με κριους παρλληλους στχους που αφορον στην:
Παροχ υπηρεσιν υψηλς ποιτητας και συμμρφωση με τις απαιτσεις της εκστοτε σμβασης.
Στεν συνεργασα κατ την εκτλεση των εργασιν με τον εκστοτε πελτη, αλλ και υποστριξ του σε θματα που σχετζονται με το αντικεμενο της μελτης υπηρεσας.
Συνεχ ενημρωση και εξοικεωση με τις νες τεχνολογες και ενσωμτωσ τους στις διαδικασες παραγωγς και ελγχου της μελετητικς εργασας.
Καταξωση της εταιρεας στον τομα δραστηριοποησς της.