ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
 
Έργα
Γεωτεχνικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Κοιτασματολογική Έρευνα
Γεωλογικές Μελέτες
- Διαχείριση Υδατικών Πόρων
- Αξιοποίηση Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Τελευταία Νέα
4/8/2010
Έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης ιστοσελίδας μας
Ο πληγωμένος πλανήτης μπορεί να ανακάμψει
Στοιχεία Εικοινωνίας

P.S.G ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Σπύρου Δοντά 10
Τ.Κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ.:
210 9217366 Fax. 210 9211766
Email.
info@psgenvi.gr

Estimation of the ore favourability index for polymetallic deposits in the Essimi Kirki Region, N.E. Greece

Petropoulos, Th., Burger, H.H., Constantinides, D.C., Demetriades, A., Katirtzoglou, C., Michael, C. and Skianis, G., 1989.  Estimation of the ore favourability index for polymetallic deposits in the Essimi‑Kirki   Region,  N.E. Greece.  Geologica Rhodopica.  Proceedings of the First Bulgarian‑Greek Symposium on the Geology and Physical Geography of the Rhodope Massif, Smolyan, 16‑19 September 1987.  Sofia, Kliment Ohridski University Press, 1989, Vol. 1,  374‑380.