ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
 
Έργα
Γεωτεχνικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Κοιτασματολογική Έρευνα
Γεωλογικές Μελέτες
- Διαχείριση Υδατικών Πόρων
- Αξιοποίηση Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Τελευταία Νέα
4/8/2010
Έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης ιστοσελίδας μας
Ο πληγωμένος πλανήτης μπορεί να ανακάμψει
Στοιχεία Εικοινωνίας

P.S.G ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Σπύρου Δοντά 10
Τ.Κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ.:
210 9217366 Fax. 210 9211766
Email.
info@psgenvi.gr

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

                                   
    Θέση της Λίμνης και τα υδρολογικά                                        Γενική άποψη της Λίμνης Βουλιαγμένης
  χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.» είναι ο μισθωτής ακινήτου στο οποίο αναβλύζει φυσικός ιαματικός πόρος, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο χώρος της Λίμνης Βουλιαγμένης, με όλα τα κτίσματα και τον υπάρχοντα εξοπλισμό και βρίσκεται στο Δήμο Βουλιαγμένης Ν. Αττικής. Με στόχο την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Νόμου 4398/24-12-06 και της υπ΄ αρ. 17414/2-10-2009 τροποιητικής Απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η ως άνω Εταιρεία ανέθεσε στην εξειδικευμένη Εταιρεία μελετών «PSG ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», τον ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου για τη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την υποβολή φακέλου στον ΕΟΤ για την αναγνώριση και εγγραφή της Λίμνης Βουλιαγμένης στο Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων και την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας.

Περιεχόμενα του Φακέλου Δικαιολογητικών βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας (’ρθρο 1.2)
  • Οδοιπορικό σκαρίφημα (’ρθρο 1.3)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 (’ρθρο 1.4)
  • Υδρογεωλογική-Γεωλογική μελέτη (’ρθρο 1.5)
  • Ραδιολογική έκθεση (’ρθρο 1.6)
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις φυσικού χώρου (’ρθρο 1.7)
  • Φυσικές και χημικές αναλύσεις φυσικού χώρου (’ρθρο 1.8)
  • Υγειονομική έκθεση (’ρθρο 1.9)

 Εργαστηριακές αναλύσεις

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο Τεχνικός σύμβουλος συνεργάστηκε με διαπιστευμένα Εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανάλυση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων του φυσικού πόρου (νερό της λίμνης) σε τρεις χρονολογικές περιόδους.

 

Επί τόπου μετρήσεις

Επί τόπου μετρήσεις των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού της Λίμνης Βουλιαγμένης έγιναν με τη χρήση φορητών οργάνων μέτρησης Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας (EC), Συνόλου διαλυμένων στερεών (TDS), pH, Δυναμικού οξειδοαναγωγής (REDOX) και Θερμοκρασίας.

                                                                                                       

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων

                

        Διάγραμμα Piper                                 Διάγραμμα Durov                   Τριγωνικό διάγραμμα ανιόντων

  

 Χάρτης προτεινομένων περιοχών άμεσης προστασίας των τμημάτων της Λίμνης Βουλιαγμένης