ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
 
Έργα
Γεωτεχνικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Κοιτασματολογική Έρευνα
Γεωλογικές Μελέτες
- Διαχείριση Υδατικών Πόρων
- Αξιοποίηση Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Τελευταία Νέα
4/8/2010
Έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης ιστοσελίδας μας
Ο πληγωμένος πλανήτης μπορεί να ανακάμψει
Στοιχεία Εικοινωνίας

P.S.G ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Σπύρου Δοντά 10
Τ.Κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ.:
210 9217366 Fax. 210 9211766
Email.
info@psgenvi.gr

Μελέτη απογραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων (άρδευσης-ύδρευσης) του Αργολικού Πεδίου

Μελέτη απογραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων (άρδευσης-ύδρευσης) του Αργολικού Πεδίου

Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη απογραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων (άρδευσης-ύδρευσης) των χρήσεων τους και ένταξή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, για την Βιώσιμη Διαχείριση των υδατικών πόρων του Αργολικού Πεδίου».
Ημερομηνία: 21 Ιουνίου 2007.
Εργοδότης:Περιφέρειας Πελοποννήσου
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου

Η P.S.G ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη απογραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων (άρδευσης-ύδρευσης) των χρήσεων τους και ένταξή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, για την Βιώσιμη Διαχείριση των υδατικών πόρων του Αργολικού Πεδίου».

Αντικείμενο του Έργου

- Απογραφή των υφισταμένων γεωτρήσεων (άρδευσης, ύδρευσης)
Σκοπός του έργου είναι η συστηματική καταγραφή των υφισταμένων γεωτρήσεων καθώς και των χρήσεών τους, για την ένταξή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με στόχο να βοηθήσει στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων του Αργολικού πεδίου, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Οδηγία 2000/60), καταγράφοντας παράλληλα τις κρίσιμες ποσοτικές και ποιοτικές τους παραμέτρους.

Κατά την απογραφή, μεταξύ άλλων, θα σημειώνονται η ακριβής θέση των γεωτρήσεων με χρήση συσκευής GPS, ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ, η τρέχουσα ένδειξη της κατανάλωσης ηλ. ρεύματος, κλπ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την έμμεση εκτίμηση των απολήψιμων ποσοτήτων υπόγειου νερού. Ο συνολικός αριθμός των γεωτρήσεων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4000 έως 5000.

- Ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων
Ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων (σε περιβάλλον ARC-GIS) και καταχώρηση όλων των δεδομένων της απογραφής των υφισταμένων γεωτρήσεων. Η βάση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
1. Τις απογεγραμμένες γεωτρήσεις
2. Τοπογραφικά χαρακτηριστικά
3. Γεωλογικό υπόβαθρο
4. Υδρογεωλογικό υπόβαθρο